Navštivte náš hlavní web www.malky.eu - obsáhlejší nabídka včetně značek VENTURELLI, MALKY, CITYZEN

Klubové oblečení

Jste majitel, trenér nebo vedoucí sportovního oddílu, zájmového kroužku nebo celého svazu a potřebujete mít oblečení s vlastním potiskem?

Zajistíme vše pro vás u nás:

  • Potisk = u nás je vše řešitelné, pošlete nám loga a my vytvoříme vizuály vybraných produktů
  • Obchod a Logistika = poskytneme k využití náš E-shop – vaše produkty vložíme do speciálně vytvořené kategorie a díky tomu za vás zajistíme skladování, objednávky, distribuci, …
  • Domluvíme ceny a možné provize pro váš klub, svaz,…

Chcete si oblečení nejdříve osahat a vyzkoušet? Rádi Vám vše zapůjčíme, zašleme nebo osobně přivezeme na ukázku zdarma!

 

Cena za tisk a služby s tím spojené - 

 

Neváhejte a napište na info@venturelli.cz a můžeme to rozjet ihned.

Club clothes

Are you the owner, coach or leader of a sports club, hobby group or the whole association and do you need to have clothes with your own print?

We will arrange everything for you with us:
  • Printing = everything is solvable with us, send us logos and we will create visuals of selected products
  • Trade and Logistics = we will provide our E-shop for use - we will put your products into a specially created category and thanks to that we will ensure storage, orders, distribution for you,
  • We will agree on prices and possible commissions for your club, association,…

Do you want to touch and try on your clothes first? We will be happy to lend you everything, send it or bring it in person for a free demonstration

Price for printing and related services - from 20 pcs FREE - print size see. BIOS FIT - https://www.venturelli.cz/bios-fit/ 

Do not hesitate and write to info@venturelli.cz and we can start it right away
Zpět do obchodu